E-Monitoringu 24/7

 

Instalo24.pl świadczy usługi E-Monitoringu 24/7, które polegają na automatycznym wykrywaniu określonych zdarzeń w czasie rzeczywistym przy użyciu systemów bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Te wykryte zdarzenia są następnie analizowane i interpretowane przez operatorów Stacji Monitorowania Instalo.

 

Stacja Monitorowania Instalo

Stacja Monitorowania Instalo oferuje usługę E-Monitoringu 24/7, która zapewnia ciągłe bezpieczeństwo na terenie różnego rodzaju obiektów, takich jak wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, obiekty państwowe, firmy, hale magazynowe i inwestycje deweloperskie. Naszą pracę wykonują starannie wyselekcjonowani i przeszkoleni operatorzy, którzy świadczą ochronę dla ludzi i mienia przez całą dobę. Działania te opierają się na zaawansowanych systemach bezpieczeństwa i technologii sztucznej inteligencji.

Oszczędność finansowa, utrzymanie sprawności systemu, wydajność i kompleksowość.

 

 

Kto wykorzystuje usługi całodobowego monitoringu wizyjnego?

Procedury reakcji na różne zdarzenia są dostosowywane indywidualnie dla konkretnych obiektów, uwzględniając preferencje klienta, takie jak informowanie administratora o zdarzeniach czy zgłaszanie dostawcom uszkodzeń w systemach zależnych. Ze względu na różnorodność scenariuszy i oczekiwań użytkowników nieruchomości, każdy obiekt jest starannie oceniany pod kątem dostosowania usługi do jego specyficznych potrzeb. Dzięki temu, nasza usługa znajduje zastosowanie nie tylko w różnych sytuacjach, ale także w różnych typach obiektów. Obecnie, najczęstszymi i najbardziej zadowolonymi beneficjentami E-monitoringu SMI są:

 • instalację na komputerze klienta oprogramowania do monitoringu
 • sprawdzenie konfiguracji urządzeń oraz poprawności zapisu wraz z optymalizacją
 • sprawdzenie połączenia z rejestratorem za pośrednictwem sieci Internet
 • przekazanie instrukcji jak samodzielnie korzystać z urządzeń mobilnych do podglądu
 • przekazanie danych konfiguracyjnych do połączenia

 

 

 

Stacja Monitorowania Instalo oferuje unikalne rozwiązanie na rynku, które nie tylko zapewnia wysoką jakość monitoringu, ale również dba o stan techniczny urządzeń, które wpływają na jego skuteczność. Nasza firma kompleksowo zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa nieruchomości, usuwając istniejące błędy w instalacjach, przeprowadzając inwentaryzację urządzeń na obiekcie, modernizując system, oraz regularnie konserwując urządzenia i komponenty. Lokalizację urządzeń przedstawiamy na wirtualnych mapach, co pozwala precyzyjnie określić miejsce instalacji kamer alarmowych, ułatwiając jednocześnie nawigację służbom interwencyjnym, skracając czas reakcji na sytuacje awaryjne lub intruzów na terenie obiektu.

E-Monitoring SMI funkcjonalności

 • wideo analiza, sztuczna inteligencja
 • wideo analiza
 • głośnik VOIP
 • recepcja zdalna
 • obserwacja centrali SSP
 • modernizacja i rozbudowa systemu
 • wirtualny patrol
 • konserwacja systemu i obsługa serwisowa
 • identyfikacja tablic rejestracyjnych

 

Nowocześniejsza i bardziej ekonomiczna opcja w porównaniu do przestarzałych środków ochrony

E-Monitoring SMI, zwany także nadzorem wizyjnym, zdalnym monitoringiem lub zdalnym monitoringiem wizyjnym, staje się coraz bardziej popularny wśród świadomych klientów jako nowoczesna i znacznie bardziej efektywna alternatywa dla dotychczas dostępnych rozwiązań z zakresu ochrony.

Dzięki zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji wykorzystywanej w e-monitoringu, skuteczność działań prewencyjnych i czas reakcji na zdarzenia przewyższają możliwości obecnych na rynku rozwiązań ochronnych. Ciągła analiza obrazów z kamer pozwala na działania i podjęcie działań zapobiegawczych zanim zagrożenie stanie się bezpośrednie. Zarówno operator Stacji Monitorowania Instalo, jak i wsparcie ze strony sztucznej inteligencji, pracują z precyzją i uwagą, identyfikując sygnały pochodzące z systemów bezpieczeństwa chronionego obiektu. W przypadku wystąpienia zdarzenia, procedury reakcji są uruchamiane w ułamkach sekundy, a gama dostępnych reakcji obejmuje takie działania, jak komunikacja za pomocą głośników VoIP lub zdalna kontrola, wirtualne patrole, wezwanie ekip technicznych, ochrona fizyczna, interwencja lub kontakt z organami państwowymi.

Dodatkowym technologicznym atutem usługi e-monitoringu jest to, że opiera się ona głównie na systemach kamer, systemach alarmowych i systemach komunikacji, co sprawia, że jest niezwykle elastyczna w kontekście rozbudowy systemów, optymalizacji i automatyzacji procesów technicznych na terenie obiektu.

 

Działanie Stacji Monitorowania Instalo i proces przejścia na usługę E-monitoringu

Usługa monitorowania obiektów polega na ciągłym nadzorze nad sygnałami przesyłanymi przez systemy bezpieczeństwa oraz na zdalnym lub fizycznym reagowaniu na sygnały alarmowe pochodzące z urządzeń takich jak systemy przeciwpożarowe, kamery monitorujące lub systemy alarmowe. E-monitoring zapewnia stałe poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę zarówno ludzi, jak i mienia, dostępne przez całą dobę i na terenie całego kraju.

Głównym celem E-monitoringu jest wczesne wykrywanie incydentów i efektywna reakcja na nie. Ciągła analiza obrazów z kamer pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, które mogą wynikać z wydarzeń zachodzących na obiekcie. Zagrożenie to sytuacja, która wykracza poza standardowe normy danego miejsca. Jednak nie każde zdarzenie, nawet jeśli jest nietypowe, wymaga natychmiastowej reakcji. Operator, w zależności od okoliczności i charakteru sytuacji, podejmuje decyzję o rodzaju reakcji. Szczególnie ważne są sytuacje, które są uznawane za zagrożenia, ponieważ stanowią one potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa. W zależności od typu obiektu i ustaleń z klientem, każde określone zdarzenie podlega określonym procedurom reakcji.

Warto dodać, że E-monitoring jest także korzystny pod względem finansowym, ponieważ nie wymaga znacznych inwestycji. Usługa może być dostarczana na podstawie istniejącego już na obiekcie systemu kamer. Jeśli istnieją rekomendacje od Stacji Monitorowania Instalo dotyczące poprawy bezpieczeństwa, oczywiście istnieje możliwość rozbudowy systemu, co zwiększa operacyjne możliwości i jakość dostarczanych do Stacji Monitorowania Instalo zasobów do analizy.